Hvorfor så stille, Julie Brodtkorb? | Jocim Lund

  • Joacim Lund
Julie Brodtkorb da hun ble valgt til kvinnepolitisk leder under Høyres landsmøte i 2010.

I 2013 gikk Høyres kvinnepolitiske leder, Julie Brodtkorb, høyrøstet inn for å fjerne fedrekvoten. I dag sier hun ikke et pip.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Det var fascinerende å lytte til to av de mest markante skikkelsene i Høyres kvinnenettverk, Linda Hofstad Helleland (nå kulturminister) og Julie Brodtkorb, da de med flammende engasjement gikk inn for å fjerne fedrekvoten i foreldrepermisjonen under valgkampen i 2013.

Fascinerende, fordi de begge så åpenbart var helt på jordet.

Les hele saken med abonnement