Christine Meyer og Siv Jensens historiske kræsj | Trine Eilertsen

  • Trine Eilertsen

Norsk byråkratisk folkeskikk tilsier at Christine Meyer trekker seg. Men Meyer vil gjerne fortelle en historie før hun går.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

SSB-sjef Christine Meyers pressekonferanse fredag formiddag vil gå inn i historien. Der så vi, live, en leder i staten som i praksis spikret sin egen statsråd opp på veggen og dunket til. Meyer påsto kort sagt at Siv Jensen og Finansdepartementet mistet motet og trakk støtten da det ble bråk om endringene i SSBs forskningsavdeling, kall det gjerne Erling Holmøy-gate. Frem til det skal SSB-ledelsen, ifølge Meyer, hatt full støtte.

Slik har i hvert fall Meyer opplevd det, og det er sjelden å få innsyn i nettopp den opplevelsen. Slikt kommer gjerne frem i et intervju eller en bok flere år etterpå.

Les hele saken med abonnement