Kommentar

Psykiatere med riper i lakken

Erklæringen fra Terje Tørrisen og Agnar Aspaas står ikke like sterkt som den første erklæringen til Synne Sørheim og Torgeir Husby.

Fire rettspsykiatrisk sakkyndige har vurdert tiltalte og kommet frem til to forskjellige konklusjoner. Fra venstre Torgeir Husby og Synne Sørheim, Terje Tørrissen og Agnar Aspaas. Stein J Bjørge

 • Inge D. Hanssen
  rettskommentator

Det er en nærliggende konklusjon etter at Den rettsmedisinske kommisjon i et brev til retten gjør det klart at den mener rapporten fra de to sist oppnevnte psykiatrisk sakkyndige har ”to vesentlige mangler”.

Kommisjonen angriper ikke konklusjonen til Tørrisen og Aspaas. De mener at Anders Behring Breivik ikke er psykotisk og derved strafferettslig tilregnelig.

INGE D. HANSSEN Signe Dons

En enstemmig kommisjon påpeker imidlertid vesentlige mangler i premissene for konklusjonen. Kommisjonen kan ikke se at de sakkyndige har tatt nødvendige forbehold i sine vurderinger av om det foreligger personlighetsforstyrrelser. De mener også at de sakkyndige ikke har lagt tilstrekkelig vekt på opplysninger som Behring Breiviks mor har gitt til de først oppnevnte sakkyndige, Torgeir Husby og Synne Sørheim. Kommisjonen mener at morens opplysninger kan ha betydning for konklusjonen.

Husby og Sørheim konkluderte som kjent stikk motsatt av sine kolleger. De mener at Behring Breivik er psykotisk og derfor strafferettslig utilregnelig.

Den rettsmedisinske kommisjon har til nå ikke gjort seg særlig bemerket for klar kommunikasjon med omverdenen. Dagens brev til tingretten er intet unntak.

Brevet må tolkes dit hen at kommisjonen ikke har godkjent erklæringen til Aspaas og Tørrisen. I så fall ville formuleringen i brevet ha vært at kommisjonen ikke har bemerkninger til rapporten. På den annen side er rapporten heller ikke underkjent.

Selv om kommisjonen erklærer sin uenighet med Aspaas og Tørrisen, vil de fortsette arbeidet som sakkyndige som før. Under sin redegjørelse for retten om to uker, må de imidlertid vente flere spørsmål om de forhold kommisjonen anser som mangler ved erklæringen.

De to erklæringene fra de sakkyndige er å betrakte som bevis i saken mot Anders Behring Breivik. Det er opp til retten selv å bestemme hvilken vekt den vil legge på rapportene, sammenholdt med andre bevis som vedrører tiltaltes psykiske helse og strafferettslige tilregnelighet.

Likevel kan det ikke være tvil om at den siste rapporten har fått en skikkelig ripe i lakken.

Les mer om

 1. Kultur

Relevante artikler

 1. KOMMENTAR

  Lekkasjer og rettspsykiatri

 2. NORGE

  Han er Norges mest brukte rettspsykiater- Jeg har aldri tenkt at arbeidsmengden har gått utover kvaliteten

 3. KOMMENTAR

  Rettspsykiaterne finner ikke fnugg av psykotisk tenkning hos Manshaus.

 4. NORGE

  Disse skal undersøke Philip Manshaus

 5. KOMMENTAR

  Philip Manshaus er en ytterst farlig mann i mange år fremover

 6. NORGE

  - Det er enkelt for de sakkyndige å mene det ene og det andre når de ikke må stå til ansvar for konsekvensene