Stoppeklokkestudentene | Therese Sollien

Nesten en tredjedel av studentene møter aldri opp.

Det gjør ingenting at kulturkjerring (60) ikke fullfører bachelorgraden i estetiske fag.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Nok en gang går diskusjonen om studenter som ikke fullfører utdannelsen på normert tid. Ja, ofte fullfører de ikke studiene i det hele tatt: Én av fem bachelorstudenter dropper ut, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Og halvparten av studentene som fullfører, gjør det ikke på normert tid.

Alarm, alarm!

Les hele saken med abonnement