Den andre ankesaken er Eirik Jensens siste sjanse | Inge D. Hanssen

For andre gang skal Borgarting lagmannsrett behandle ankene etter dommen i Oslo tingrett. Det er nå eller aldri for Eirik Jensen, skriver Inge D. Hanssen. Her fra retten onsdag.

Den pensjonerte politimannen kan bli frifunnet selv om et flertall av dommerne mener han er skyldig.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Onsdag 6. november fortsetter det rettslige dramaet i straffesaken mot Eirik Jensen og hans tidligere gode kompis, storsmugleren Gjermund Cappelen.

For andre gang skal Borgarting lagmannsrett behandle ankene etter dommen i Oslo tingrett. Det er nå eller aldri for Eirik Jensen; det er nå skyldspørsmålet endelig skal avgjøres.

Les hele saken med abonnement