Kommentar

Valgdirektoratets tekstmelding med oppfordring til å stemme er utidig mas

Når systemet gjerne vil ha en klem.

Kommunalminister Monica Mæland står bak sms-en til alle velgerne: staten vil ha tillit. Foto: Olav Olsen

  • Frank Rossavik
    Frank Rossavik
    Kommentator

Er høy valgdeltagelse et gode? Ja, det viser at folk finner demokratiet meningsfylt. Det er en støtte til systemet. Indirekte sier mange avgitte stemmer også noe om tilliten i samfunnet. Det er bra hvis protest kanaliseres gjennom stemmesedler, ikke brennende biler.

Bør valgdeltagelsen opp for enhver pris? Nei. Nettopp fordi valgdeltagelsen er en viktig indikator, må den være ekte. Hvis folk føler seg presset til å stemme av moralistiske oppfordringer fra medier, bisper og staten, er den kanskje ikke ekte.

Les hele saken med abonnement