PFU prøver å redde kildenes tillit til mediene | Frank Rossavik

En kilde ble overkjørt i jakten på en sak. Så ble kilden overkjørt én gang til i forsøket på å rydde opp.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Møtene i Pressens Faglige Utvalg er et sted for dempet samtale. Slik var det også onsdag, da den såkalte dansevideo-saken ble behandlet. Men det som ble sagt, var så nådeløst at man lett kunne tenke seg PFU-medlemmene som en eksekusjonspelotong.

Et enstemmig utvalg felte VG for intet mindre enn syv brudd på fem punkter i Vær varsom-plakaten. Agderposten-journalist Liv Ekeberg kalte hele saken «en skamplett på norsk pressehistorie», og det er treffende.

Les hele saken med abonnement