Kommentar

Minstenorm for lærertetthet er en nødvendig, men ikke tilstrekkelig forutsetning for likeverdig opplæring | Steffen Handal

Gode relasjoner mellom elever og lærer er den viktigste forutsetningen for en god opplæring.

Vårt forslag til minstenorm vil føre til færre elever pr. lærerårsverk i mer enn 60 prosent av alle grunnskoler.
  • Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet

Aftenpostens kommentator Helene Skjeggestad mener det ikke er lurt å fastsette en minstenorm for lærertetthet. Hun mener at det er en altfor enkel løsning på et komplisert problem.

Utdanningsforbundet har aldri hevdet at en minstenorm for lærertetthet løser alle utfordringer i skolen. Vi har sagt at den er en nødvendig forutsetning for å gi alle skoler omtrent samme mulighet til å gi likeverdig opplæring.

Les hele saken med abonnement