Kommentar

Ambisiøs erklæring med liten skrift

  • Thomas Boe Hornburg
    Thomas Boe Hornburg
AA6Q3997_doc6mqzczi5ejtyvrs22hh-kH31O09F21.jpg

Skal utslippene halveres på fem år må mye av biltrafikken i Oslo raskt stanses. Det finnes ingen annen vei.

Kommentar
Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Oslos nye byregjering har to hovedoppdrag og to store utfordringer.

Oppdragene er å gjennomføre valgløfter om bedre velferd samtidig som Oslo skal igjennom et miljøeksperiment uten sidestykke i byens historie.

Utfordringene er å finne penger til alt i en tid hvor bybefolkningen vokser sterkt og enda flere flyktninger søker seg til Oslo. Det gjenstår samtidig for Raymond Johansen & Co. å vise hvordan det er mulig å nå så ambisiøse miljø— og klimamål på bare fire år. Her mangler det fortsatt mye.

For det er på klima- og miljøområdet vi må følge den nye byregjeringen – og budsjettpartner Rødt – ekstra tett.

Det var her selvtilfredsheten var størst på mandagens pressekonferanse for Ap, SV og MDG på Østmarkseteren i Oslo.

Det er på miljøområdet at et samarbeid mellom Ap og MDG nå skal prøves ut skikkelig for første gang. Går det bra øker sjansene for et samarbeid mellom de to på Stortinget fra 2017.

Og viktigst: Det er på miljøområdet mange av Oslos innbyggere kan komme til å merke regimeskiftet i hovedstaden aller mest.

Les om avtalen med Rødt her:

Les også

Rødt sier ja til den nye byrådsavtalen i Oslo

Liten skrift

Det er lett så se at styringserfarne Ap har sneket inn forbehold og liten skrift i byrådserklæringen. De kan bli gode å ha den dagen man skal fortelle velgerne hvorfor ikke alt gikk som ønsket.

Det skal for eksempel bli ny T-bane-tunnel under Oslo. Men det forutsetter at staten høyner sin andel av finansieringen fra femti til sytti prosent. Det er langt fra noen selvfølge.

Byrådserklæringen er likevel et oppsiktsvekkende sterkt og optimistisk løfte om å gjøre Oslo mye grønnere på kort tid.

Vi etterlates med bare to mulige utfall: Enten skuffer de rødgrønne i Oslo stort på klima— og miljøområdet eller så forandrer de byen mer enn de aller fleste av oss trodde var mulig på fire år.

Ambisiøse mål

De mest synlige, symbolske tiltakene er neppe viktigst.

Seks mil ekstra med sykkelvei endrer ikke mye. Et bilfritt sentrum monner lite for å kutte utslippene av klimagasser fra Oslo. Og Ap vil nok sørge for at utbyggingen av E18 fortsetter, på et vis.

Det oppsiktsvekkende er heller at byrådserklæringen stiller seg bak målsetninger som gjør det nødvendig med mye tøffere tiltak enn de som er ferdig meislet ut i erklæringen.

Å halvere klimagassutslippene i Oslo på fem år, målt mot 1990-nivå, er svært ambisiøst.

Som et troverdig svar på hvordan de rødgrønne skal klare det (med eller uten fangstanlegg på Klemetsrud), peker byrådserklæringen bare ut en retning.

Det gjelder spesielt på transportområdet som står for seksti prosent av utslippene i Oslo. Skal utslippene ned mot halvparten på fem år må mye av biltrafikken i Oslo raskt stanses. Det finnes ingen annen vei.

Vagt om tøffe tiltak

Byrådserklæringen gir bare hint om hva som da venter. Det skal bli færre og dyrere parkeringsplasser i byen. «Miljø— og tidsdifferensierte takster i bomringen».

Men hvor effektive slike tiltak vil være, og hvor mye motstand de vil møte, avhenger helt av hvor tøffe byens nye byråd vil og tør være.

Å halvere Oslos utslipp krever at adferden til de flest av oss endres raskt.

Det som er lettest å få øye på i byrådserklæringen er MDGs optimistiske tro på at de fleste vil omfavne det grønne skiftet av pur begeistring.

Men det er god grunn til å tvile på at populære tiltak er nok når fem år er tidshorisonten.

Ingen vet sikkert hva som da kreves. Om det er 100 kroner for å passere en bomring, 150 kroner timen for parkering eller endeløse bilkøer på det ene kjørefeltet på ring 3 som er åpent for bilister.

Det er når MDG og Ap skal finne sammen om miljøtiltak som vekker motstand at samarbeidet virkelig vil bli satt på prøve. DA blir vi også klokere på hvor alvorlig den nye byregjeringen tar sine egne, tøffe, miljø- og klimamål for Oslo.

Les også

  1. Dette blir de viktigste politiske endringene i Oslo

  2. Rødt sier ja til samarbeidsavtale med det nye byrådet

  3. Slik påvirkes Oslo-borgernes lommebok av nytt byråd

  4. Dette er Oslos nye sykkelveier

  5. Her er alle svarene om E18 etter erklæringen fra det nye byrådet

Les mer om

  1. Kultur