Tillitsløft, men også tillitskløft | Harald Stanghelle

Regjeringen, her representert ved helseminister Bent Høie og statsminister Erna Solberg, har fått økt tillit under koronakrisen.

Koronakrisen har gitt regjeringen et enormt tillitsløft. Men det er et nederlag at folk med lav utdannelse ikke føler seg hjemme i det norske tillitssamfunnet.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Nordmenn flest har stor tillit til landets viktigste institusjoner og aktører. Og det har en verdi i seg selv at vi stoler på hverandre. Verden over har vi de siste månedene sett hvor viktig tillit er når krisen rammer. Og fem måneders koronakrise har gjort tilliten her i Norge enda sterkere enn den var for et år siden.

Regjeringen har i løpet av det siste året gått fra 50 til hele 69 prosent når folket spørres om å tallfeste sin tillit på en skala fra en til ti. Tallet viser hvor mange prosent av de spurte som har svart seks eller høyere. Det er et oppsiktsvekkende stort hopp, som statsminister Erna Solberg har all grunn til å være fornøyd med.

Les hele saken med abonnement