Kommentar

Så lenge hjartet kan slå

  • Agnes Ravatn
    Agnes Ravatn
    Forfatter og journalist

Talet transplantasjonar i Noreg går ned, og ventelista blir lengre. Det er bokstaveleg talt ikkje til å leve med.

For dei rundt 500 som står på venteliste for livreddande organ i dette landet, var fjoråret eit skikkeleg annus horribilis. Talet organdonasjonar frå avdød givar var det lågaste sidan 2007.

Fleire og fleire døyr i køen — 38 berre i fjor — og køen er venta berre å bli lengre for kvart år som kjem.

Les hele saken med abonnement