Farlig spill fra Tyrkia

Onsdag ble det klart at Tyrkia blokkerer første trinn i Sverige og Finlands formelle Nato-prosess.

Tyrkias utspill mot Sverige og Finland skaper en utrygg situasjon på et kritisk tidspunkt for Europa.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Sverige og Finlands søknad om Nato-medlemskap er et historisk vendepunkt for Norden. Det møtes med unison støtte i nabolandene.

Det vil øke tryggheten for alle de nordiske landene og gjøre området rundt Østersjøen til del av samme sikkerhetspolitiske blokk.

Les hele saken med abonnement