Mannen ble dømt for voldtekt og fikk ikke anke. Nå er han frikjent likevel.

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) har muligheten til for en gangs skyld å drive fornuftig reversering.

Justisministeren var bekymret for rettssikkerheten. Nå kan hun gjøre noe med den.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

«Lagmannsretten finner det klart at anken ikke vil føre frem».

Borgarting lagmannsrett var ikke i tvil. Den 31 år gamle servitøren var dømt i Asker og Bærum tingrett til seks og et halvt års fengsel for to voldtekter av sin daværende kjæreste. Det var et konfliktfylt, intenst og dramatisk forhold. Det gikk stort sett i krangling, matlaging og sex, forklarte begge to.

Les hele saken med abonnement