Kommentar

Inge D. Hanssen: Dommen mot Angelicas mor er viktig for barns rettssikkerhet

 • Inge D. Hanssen (rettskommentator)
  Inge D. Hanssen (rettskommentator)

Advokat Ann Turid Bugge (t.v.) og moren til avdøde Angelica, fotografert i Valdres tingrett 26. februar i år. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Retten mener at Angelicas død kunne ha vært unngått dersom hun hadde fått behandling.

Kommentar
Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Dommen mot Camilla Lem Heggelund er trist lesning. Trist fordi en mor svikter totalt. Trist fordi datteren kunne ha vært i live i dag dersom moren ikke hadde hindret at hun fikk behandling for sin helsetilstand. Hun led av anoreksi.

Retten legger til grunn at moren handlet med forsett; at hun bevisst sørget for at datteren ikke fikk den nødvendige helsehjelp.

Angelica ble bare 13 år gammel. Hun døde av avmagring på hytta på Beitostølen nyttårsaften 2015.

 • Kommentator Inge D. Hanssen: – Jeg kan ikke huske en straffesak hvor det har vært så problematisk å få tiltaltes forklaring.

Barns rettssikkerhet.

Premissene i dommen fra Valdres tingrett er rett og slett brutal lesning. Samtidig er det bra at sorenskriver Pål Presesæter og hans to meddommere er så klare i sine premisser.

For dette handler ikke bare om Angelica og moren.

Det handler om barns rettssikkerhet. Et mindreårig barn er avhengig av sine foreldre eller verger, som det påpekes i dommen.

Det handler om omsorgspersoners plikt til å sørge for at mindreårige barn får nødvendig helsehjelp. Spesielt i tilfeller hvor barnet ikke selv innser dette behovet.

Straffbare unnlatelser.

Camilla Lem Heggelund er dømt til fengsel i tre år for grov mishandling fordi hun ikke sørget for hjelp til datteren. Hun er også dømt for å ha hensatt en annen person i hjelpeløs tilstand med fare for liv og helse.

Denne dommen er nok et eksempel på at unnlatelsessynder også kan være straffbare.

Retten har vært i tvil om fastsettelsen av straffen; muligens burde hun ha fått en noe strengere straff, heter det i dommen.

Aktors påstand var fire års fengsel, hvorav ett år betinget.

 • Mange ville hjelpe 13-åringen. Ingen klarte det. Mange hadde muligheter til å gripe inn. Gjorde noen det?

Anker dommen.

Tiltalte har allerede gitt beskjed om at hun anker dommen. Det er ikke overraskende. Hun har hele tiden hevdet sin uskyld og mener at årsaken til at Angelica døde skyldes mobbing og unnlatelsessynder fra skole, barnevern og helsevesen.

Under hovedforhandlingen i tinghuset på Gjøvik i vinter var det sterkt fokus på at Angelica ble mobbet. Moren mener at årsaken til datterens anoreksi var mobbing. Retten slår fast at utvikling av anoreksi antas å være mer sammensatt av biologiske, psykiske og sosiale faktorer. Årsaken til Angelicas anoreksi er ikke klarlagt gjennom det som fremkom i retten, men det har ingen betydning for avgjørelsen av skyldspørsmålet.

Det retten har tatt stilling til, er om tiltalte begikk straffbare handlinger i en situasjon hvor datteren hadde utviklet anoreksi.

Manipulerte vekten.

Etter en samlet vurdering er det etter rettens oppfatning bevist ut over enhver rimelig tvil at tiltalte handlet på en måte som innebar alvorlig og gjentatt mishandling av datteren. Angelica levde helt til sin død i et regime som var egnet til å skape frykt for nye krenkelser.

Retten finner det bevist at tiltalte flere ganger overfor offentlig myndighet fremsatte usanne opplysninger for å unndra Angelica fra nødvendig legehjelp med den følge at hun etter lengre tids sykdom døde.

Videre mener retten at moren flere ganger og over tid unnlot å ta med Angelica til nødvendige helsekontroller. Ved en anledning finner retten det bevist at hun manipulerte datterens vekt slik at det var vanskelig å oppdage hennes dårlige helsetilstand.

Isolerte datteren.

Høsten 2015, da mor og datter oppholdt seg på hytta på Beitostølen, oppga tiltalte andre adresser og opplysninger om oppholdssted til offentlige myndigheter. Hun unnlot gjentatt ganger å ta med Angelica til møter de var innkalt til.

- På denne måte isolerte hun Angelica fra omverdenen og eliminerte muligheten for at andre kunne oppdage datterens kritiske helsetilstand, heter det i dommen.

Camilla Lem Heggelund er dømt for grov mishandling.

Etter å ha lest tingrettens bevisvurdering, må jeg si at hennes handlinger bevismessig ikke kan ligge langt unna drap.

Les mer om

 1. 13-åring døde på hytte i Valdres

13-åring døde på hytte i Valdres

 1. NORGE
  Publisert:

  Moren til avdød 13-åring forklarte seg for første gang

 2. NORGE
  Publisert:

  Valdres-mor dømt til tre års fengsel, sier forsvarer til VG

 3. KOMMENTAR
  Publisert:

  « Etter tre rettsdager er vi ikke kommet en millimeter lenger enn vi var da saken ble avbrutt i april i fjor.»

 4. KOMMENTAR
  Publisert:

  «Skal Valdres-saken kunne gjennomføres, må det tas grep»

 5. NORGE
  Publisert:

  – Jeg kan ikke huske en straffesak hvor det har vært så problematisk å få tiltaltes forklaring.