Erna Solbergs drøm er gjenoppstått | Trine Eilertsen

  • Trine Eilertsen

Det er greit for Erna Solberg å ha en til med på laget. Men veien gjennom Stortinget blir ikke enklere før KrF også ser lyset.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Sundvolden-erklæringen fra 2013 inneholdt åtte satsingsområder.

Klima var ikke et av dem.

Les hele saken med abonnement