Næringslivsjournalistikken står i fare for å havne i et ekkokammer | Einar Lie

Tunge økonomisaker ser ikke ut til å bli prioritert i dagens medieøkonomi, der det gamle annonsegrunnlaget har forsvunnet, skriver Einar Lie.

Kunnskap er avgjørende for demokratisk kontroll. Den bør nå også dem som ikke betaler seg inn til aviser skrevet for de spesielt interesserte.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

I de brede allmennmediene er økonomi- og næringslivsjournalistikken så godt som forsvunnet.

Det er kanskje på tide å gjøre børs til katedral?

Les hele saken med abonnement