Det trengst ein ny likestillingskamp i skulen. Men den kan ikkje vere kjønnsbasert.

Kva er årsaka til at så mange aldri fullfører skulen? Ei viktig årsak er mangelen på universell utforming. Når skulane ikkje er universelt forma ut, kjem ikkje alle inn, skriver Magnhild Sørbotten.

Vi treng eit langt sterkare fokus på likestillingstiltak for dei som aldri fullfører skulen.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

«Vi treng ein ny likestillingskamp i skulen», kunne vi lese i NRK Ytring i sommar. Det blei sagt: «No må det vere gutane sin tur» etter at 60 prosent av dei som kom inn på høgare utdanning, var kvinner.

Ja, vi treng ein ny likestillingskamp i skulen. Men ikkje ein kjønnsbasert likestillingskamp. Vi treng eit langt sterkare fokus på likestillingstiltak for dei som aldri fullfører skulen, uavhengig av kva kjønn dei har.

Les hele saken med abonnement