Hva skjer egentlig med de vrange etter døden, hvis det finnes en Gud?

Helvete er blitt et rot.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Hvor ble helvete av? Eller rettere sagt den doble utgangen av livet, der man enten kommer til himmelen eller dette andre stedet med evig pine?

I kristnes dødsannonser, nekrologer og bisettelser lever den fortsatt. Riktignok legges det til grunn at alle avdøde nå nyter evigheten i himmelen. Men i dette ligger jo også tanken om at det kunne ha gått verre.

Les hele saken med abonnement