Kommentar

Inge D. Hanssen: John Chr. Elden til frontalangrep på Gjermund Cappelens troverdighet

 • Inge D. Hanssen (rettskommentator)
  Inge D. Hanssen (rettskommentator)

Gjermund Cappelen (t.v.) blir kjørt i vitneboksen av Eirik Jensens forsvarer, John Chr. Elden (midt i bildet). Foto: Jan Tomas Espedal

Gjermund Cappelen innrømmer løgn etter løgn i avhørene.

Kommentar
Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Nå blir Gjermund Cappelen virkelig kjørt i vitneboksen.

I maskingeværtempo går Eirik Jensens hovedforsvarer John Chr. Elden til angrep på hasjbaronens troverdighet.

Første spørsmål fra forsvarerbenken:

– Er du en lystløgner, Cappelen?

– Nei, er svaret fra vitneboksen.

– Når gikk du fra å være kynisk til angrende synder?

– Jeg har ikke sett lyset, men det har vært en prosess. En vanskelig prosess, sier Cappelen.

 • DIREKTEBLOGG: Her følger vi rettssaken direkte hver dag.

En helt annen utspørring

Dermed er tonen satt. Den er en helt annen enn under eksaminasjonen fra statsadvokaten, aktorene fra Spesialenheten og fra Cappelens egen forsvarer, Benedict de Vibe.

Eksaminasjonen er spisset. Klare spørsmål som krever klare svar. Husker ikke Cappelen, blir han straks minnet på hva han har sagt til politiet.

Alle spørsmål er et ledd i en plan som skal ende med at Cappelens troverdighet knuses.

Det er en nødvendig vei for å få Eirik Jensen frifunnet.

John Chr. Elden og hans klient, Eirik Jensen. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Vil ta Cappelen i løgn

Advokat Elden går kronologisk til verks. I løpet av eksaminasjonen skal han innom alt Cappelen har sagt til politiet og Spesialenheten for politisaker i den rekkefølge han har sagt det i samtaler med etterforskere eller i formelle avhør.

Målet er å ta Cappelen i løgn etter løgn; at han hele tiden har tenkt på seg selv og ingen andre.

Sett gjennom advokat Eldens briller starter det bra.

Cappelen erkjenner straks at det han sa i det første politiavhøret dagen etter pågripelsen 19. desember 2013 ikke var sant.

– Det var bare tull og tøys, sier Cappelen.

Og innrømmer at hensikten ved å lyve var å minimalisere sin egen rolle for å virke mest mulig uskyldig. Komme unna. Slippe ut fra varetekt.

Under ransakingen hjemme hos Cappelen fant politiet et par millioner eller så. I politiavhør 20. desember 2013 sier han at han oppbevarte pengene for en annen person. Han kan ikke si hvem av frykt for sitt eget liv.

Rent sludder, altså. Pengene tilhørte hasjbaronen selv. Narkopenger.

Tilbyr Jensen på et sølvfat

Advokat Elden bringer de såkalte Ila-samtalene på banen. Det var to spanere fra Asker og Bærum politidistrikt – Trond og Per – som oppsøkte Cappelen på cellen for såkalte uformelle samtaler.

I disse samtalene tilbyr han politiet Eirik Jensen på et sølvfat.

– Slipp meg ut og sett på meg en båndopptager, så kan jeg avsløre ham, sier han til Trond og Per.

Her i retten sier Cappelen: – Jeg ville samarbeide med politiet rent politifaglig.

Dommer Kim Heger: – Ville du selge deg inn til disse gutta som tyster?

Cappelen: – Ja.

Han solgte Eirik Jensen. Etter Eldens oppfatning skulle belønningen bli strafferabatt.

Dyrker tvilen

Troverdighet er alltid viktig i straffesaker. Spesielt viktig er det i saker hvor to forklaringer er stikk i strid med hverandre, som forklaringene til Cappelen og Jensen i denne saken.

Påtalemyndigheten legger Cappelens forklaring til grunn. Sammen med andre bevis mener aktoratet at det er tilstrekkelig for å få Jensen dømt både for korrupsjon og medvirkning til innførsel av nesten 14 tonn hasj.

For å dømme ham, må retten være overbevist om at Jensen er skyldig. Det er et krav i norsk rett. Mener retten at det foreligger en forstandig tvil om skyld, skal Jensen frifinnes.

Det er denne tvilen Jensens forsvarere dyrker.

Les mer om

 1. Eirik Jensen-saken

Eirik Jensen-saken

 1. NORGE

  Fortsatt varetekt for Eirik Jensen – anker til Høyesterett

 2. NORGE

  Borgarting lagmannsrett: Eirik Jensen blir ikke løslatt

 3. NORGE

  Ingen fengslingsavgjørelse for Eirik Jensen i dag

 4. KOMMENTAR

  Den største politiskandalen i fredstid er et faktum

 5. POLITIKK

  Lederen av justiskomiteen: – Dommen mot Eirik Jensen er dypt alvorlig

 6. NORGE

  Eirik Jensen dømt til 21 års fengsel