Kommentar

«Kontrollkomiteens brev til stortingspresidenten er sprengstoff»

 • Harald Stanghelle
  Harald Stanghelle
  Kommentator

Stortingspresident Olemic Thommessen anklages for å ha holdt tilbake informasjon og gått ut over sine fullmakter. Foto: NTB scanpix

Lovbrudd, boikott av stortingsvedtak og en dekkoperasjon. Det er stikkord for sprengstoffet i brevet Stortingets kontrollkomité har sendt stortingspresident Olemic Thommessen.

Kommentar
Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Det er helt unikt at det er nasjonalforsamlingens eget presidentskap som nå må svare for seg til kontrollkomiteen. Komiteens brev er formelt i formen, men med et meget sterkt innhold. Det mer enn antydes at Stortingets presidentskap har handlet uten lovhjemmel, gått ut over sine fullmakter og satt i gang en dekkoperasjon for å skjule dette.

 • Her kan du lese hele brevet fra kontrollkomiteen til Stortingets presidentskap

Bakgrunnen er arbeidet med å evaluere hvordan arbeidet i Stortingets kontrollutvalg for de hemmelige tjeneste – EOS-utvalget – fungerer. Etter 20 års virksomhet mente man det var fornuftig, og det såkalte Solbakken-utvalget ble oppnevnt for å gjøre jobben.

 • Dette er er saken:
Stortingspresidenten anklages for å ha holdt tilbake informasjon

Boikottet mandat

Dette utvalget fikk et vidt mandat, blant annet skulle det utrede «Hvordan sikre norsk demokratisk kontroll av fremmede staters overvåking av norske borgere». Dette var en utvidelse fra det opprinnelige mandat, og dekker et meget følsomt tema.

Stortingets presidentskap ser i et brev til utvalget ut til å ha antydet at man kunne se bort fra dette punktet. Senere kom det inn igjen, men det var først etter at flere i Stortinget ble kjent med presidentskapets forsøk på å boikotte Stortingets utvidede mandat. Nå vil kontrollkomiteen ha kortene på bordet: Hva skjedde egentlig? Hvorfor fulgte ikke presidentskapet lojalt opp Stortingets intensjoner med mandatet? Og hvorfor disse krumspringene i kontakten med evalueringsutvalget?

Dekkoperasjon

Det var også følsom kontakt mellom Stortingets presidentskap og EOS-utvalget om den lovpålagte taushetsplikten. Presidentskapet mente EOS-utvalget og dets sekretariat var fritatt for denne plikten i sin kontakt med evalueringsutvalget til Bjørn Solbakken. Dette mener nok kontrollkomiteen at presidentskapet ikke hadde lovhjemmel for. Altså at man faktisk kan ha begått et lovbrudd ved på egen hånd å frita EOS-utvalget for taushetsplikten.

Dette ble da også problematisert fra EOS-utvalgets side i en såkalt særmelding til Stortingets presidentskap. Denne representerer i realiteten en kraftig protest mot det som oppfattes som presidentskapets feiltolkning av loven. Striden står altså om presidentskapet hadde kompetanse til å gi unntak fra loven.

Denne striden holdt Stortingets presidentskap hemmelig for nasjonalforsamlingens egen kontrollkomité. Det er dette man i komiteen mener kan se ut som en ren dekkoperasjon for å hindre at denne pinlige striden ble kjent.

Sjokkert

I alt sitt alvor står denne saken om viktige prinsipper i forholdet mellom presidentskap og det storting som har valgt det som sitt fremste «organ». Brevet fra kontrollkomiteen mer enn antyder at man mener presidentskapet har tatt seg friheter med tanke på forretningsorden og lovgivning. Dessuten at man bevisst tildekker dokumenter som kan avsløre dette. Det dreier seg i så fall om å holde tilbake informasjon om en alvorlig konflikt.

Det er en enstemmig komité som har sendt et brev som oser av mistillit. Stortingets presidentskap får en meget tøff jobb når det nå må sette seg ned for å svare en tydelig sjokkert og overrasket kontrollkomité.

harald.stanghelle@aftenposten.no

Les mer om

 1. Olemic Thommessen
 2. Kommentar
 3. Overvåking
 4. Stortinget
 5. Taushetsplikt