Tåpene i trafikken | Knut Olav Åmås

Det slår meg hver eneste dag hvor mange bilister og syklister som gir blaffen i trafikkregler og sikkerhet, skriver Knut Olav Åmås. Bildet er tatt ved en annen anledning, i 2015.

Det er fint å satse på bedre sykkelveier og sikrere bilveier. Men det er syklister og bilisters egen ukultur som skaper de fleste ulykkene.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Det er de freidige, frekke, egoistiske, aggressive og dømmekraftsvake syklistene og bilistene jeg snakker om.

Det er flest av dem blant bilbøllene, men sykkelsjåvinistene er òg med på å gjøre trafikken farligere.

Les hele saken med abonnement