Filosofer for folk flest | Therese Sollien

Man trenger ikke rope etter filosofer. De kommer trekkende til arbeidsmarkedet helt på egen hånd.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Fra tid til annen får politikere det for seg at en eller annen sektor har behov for reform. Ofte er det lurt. Noen ganger er det mindre lurt.

Nylig kom Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og Senterpartiet frem til at studienes relevans for arbeidslivet skal bli en ny faktor i finansieringen. Det kan bli litt av en nøtt. Hva er nå egentlig relevant arbeid for en filosof i våre dager? Alle kan jo ikke sitte i styret til Nicolai Tangen, slik filosofen Henrik Syse gjør.

Les hele saken med abonnement