Aftenpostens vurderinger | Trine Eilertsen

Varselet mot Trond Giske er mer alvorlig enn han ga uttrykk for på Facebook.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Publisering av en sak som denne, krever to særlige vurderinger.

Den første gjelder det faktum at Trond Giske har sagt at han er på vei ut av norsk politikk. Han søker ikke lenger makt. Belastningen for familien er en viktig og relevant begrunnelse. Den andre vurderingen gjelder muligheten for å fortelle en historie der den anklagede part avviser alle anklager.

Begge deler krever særlig varsomhet og åpenhet om de redaksjonelle vurderingene:

Da kvinnen varslet torsdag i forrige uke, var hverken innholdet eller varslerens identitet kjent for offentligheten.

Samme kveld som varselet kom inn, valgte Giske å omtale det på Facebook: «Varselet skriver seg fra et nachspiel for 6 år siden hvor en nå 24-årig kvinne hevder at jeg har strøket henne på låret.»

Flere medier refererte hans Facebook-post. Varslerens versjon var ikke offentlig kjent. Hun bestemte seg for å stå frem med navn og fortelle om varselet som følge av Giskes Facebook-kommentar.

Varsleren mener offentligheten har feil inntrykk av episoden hun varslet om. Varselet er mer alvorlig enn det som kommer frem i Giskes Facebook-innlegg.

Det er ikke underlig at enkelte velger å varsle først når personen det gjelder, søker tillit. De vil mene at varselet bør påvirke den tilliten. Tidligere har vi imidlertid sett at varsler som kommer i forbindelse med maktkamper, blir kritisert for nettopp det: timing og konsekvenser.

Denne varsleren står frem med fullt navn, med belastningen det medfører, etter at maktkampen i Trøndelag Ap er avgjort.

Varslerens historie handler ikke bare om Trond Giske. Den beskriver et miljø som dyrket en usunn omgangsform mellom yngre og eldre partimedlemmer i den aktuelle perioden. Beskrivelsene underbygger behovet for en grundig opprydning, en opprydning flere kvinner i partiet mener ikke har vært tilstrekkelig etter 2017.

Saken er også en illustrasjon av problemene som har preget Arbeiderpartiet siden høsten 2017. Debatten går fremdeles høyt om rimeligheten i at Giske nå måtte gi seg. I hele perioden har virkelighetsoppfatningen spriket i partiet. På den ene siden er de som mener at Giske sa unnskyld i desember 2017. Unnskyldningen må gjelde for alt som skjedde før den tid.

I tillegg lever en oppfatning av at han er blitt utsatt for falske varsler, både nå og da, og at varsler som dukker opp under maktkamp, er mindre legitime.

På den andre siden er de som mener at Giske og Trøndelag Ap egentlig aldri tok et ordentlig oppgjør med tiden før 2017, og at det bidro sterkt til helgens krise i fylkeslaget.

At en varsler står frem med navn, fritar ikke redaksjonen for å undersøke påstandene som fremsettes. Adresseavisen har brukt journalistiske metoder som har som mål å ettergå varselet så langt det lar seg gjøre. Kontroll av opplysninger og kildekritikk, der kildens motiver og troverdighet vurderes, er vesentlig i dette arbeidet. For eksempel blir spørsmålet om varsleren betrodde seg til noen den gangen, og om det finnes dokumentasjon på det, viktig.

Offentligheten kjenner nå begge parters versjon. Men selve varselet lever videre etter dette. Det skal behandles av Arbeiderpartiet, som skal konkludere overfor varsleren og en sittende stortingsrepresentant når den tid kommer.