Brett først, spør etterpå

Stopp Ipadifiseringa av Norge.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Nettbrett i skulen frå første klasse: Eg skal ikkje late som eg eigentleg har ei open, søkande haldning til denne tematikken.

For meg fortoner det å erstatte lærebøker med Ipad og Chromebook for 5-åringar seg som ein sci fi-dystopi. Eg lever i konstant mild angst ved tanken på ein dag å vakne til nyheita om at kommunen min innfører 1:1-skule, det vil seie eitt nettbrett pr. elev.

Les hele saken med abonnement