PST skjerper tonen

  • Per Anders Madsen
    Per Anders Madsen
    Tidligere kulturredaktør i Aftenposten
PST-sjef Marie Benedicte Bjørnland ønsker seg en omforent forståelse for den situasjonen Norge er i, med alvorligere etterretningstrusler mot norske interesser.

PST vil styrke arbeidet mot fremmed spionasje. Men det blir ikke lett å få nok støtte til et digitalt grenseforsvar.

Fremmed etterretningsvirksomhet mot Norge kan ha «stort skadepotensial.» Datanettverkoperasjoner vil være en integrert del av virksomheten, slår Politiets sikkerhetstjenesten (PST) fast i årets trusselvurdering.

Disse årlige rapportene gir ikke noe entydig bilde av hvordan PST analyserer situasjonen. Det mest interessante er å se hvordan disposisjon og ordlyd endrer seg over tid.

Les hele saken med abonnement