Ni ganger så høy smitte blant pakistanere. Hvorfor?

Det handler ikke om trangboddhet likevel.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Over et år inn i pandemien har Folkehelseinstituttet (FHI) etter hvert mye data om hvem som er blitt smittet av koronaviruset. FHI fortjener honnør for å dele dataene åpent.

Åpenhet om situasjonen er viktig ikke bare for å skåne dem som først og fremst rammes. Men det handler også om å kunne tilpasse råd og regler slik at de treffer der hvor smitten er størst, og hvor sykdom og død rammer hardest.

Les hele saken med abonnement