Jo, da. Selvsagt skal du frykte covid.

  • Joacim Lund

Det beste ville nok vært om flere var mindre fryktløse.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Den amerikanske presidentens Twitter-oppfordring om ikke å være redd for koronaviruset var tirsdagens covid-snakkis, også i de norske helsemyndighetenes korona-pressekonferanse.

I tilfelle noen skulle tro på rallingen fra det ovale isolat: Det er all grunn til å frykte covid-19. Det var helseminister Høie og helsedirektør Guldvog skjønt enige om. Begge erklærte seg uenig med Trump. Høie benyttet også muligheten til å ta avstand fra USAs manglende støtte til Verdens helseorganisasjon (WHO), og lovte 20 millioner ekstra kroner til organisasjonen i statsbudsjettet som legges frem onsdag.

Les hele saken med abonnement