Det amerikanske demokratiet drukner i konspirasjonsteorier

QAnon-fronter og Trump-tilhenger i Georgia 5. september i år.

USA-valget blir også et oppgjør om politikk skal baseres på den empiriske virkeligheten eller paranoide vrangforestillinger.

I 1964 skrev den amerikanske historikeren Richard Hofstadter et innflytelsesrikt essay med tittelen The Paranoid Style in American Politics. Hofstadter mente det var et særtrekk ved amerikansk historie at det til stadighet dukker opp politiske massebevegelser som er preget av «opphetede overdrivelser, mistenkeliggjøring og konspiratoriske fantasier».

Den antikatolske bevegelsen på midten av 1800-tallet var drevet av en forestilling om en internasjonal konspirasjon iscenesatt av Vatikanet.

Les hele saken med abonnement