Kommentar

Lite mangfold kureres ikke med mer enfold

  • Frank Rossavik
    Frank Rossavik
    Kommentator
Åsa Linderborg gleder seg over mer frihet i svensk kunstliv. Hva finnes av problemer i det norske?

Sverige bremser mangfoldsjaget i kulturlivet. Trengs lignende grep i Norge?

Flere har reagert på Kulturrådets skjema til norske kulturinstusjoner. Hvorfor telle ansatte med «synlig minoritetsbakgrunn»? Daglig leder Trond Åm ved Litteraturhuset i Trondheim sa til Subjekt at han leste det som et ønske om at «vi kun skal betrakte mennesker ut fra hudfarge». Han la til at dette er noe som «byr meg grunnleggende imot».

I Sverige sier regjeringens nye retningslinjer for Filminstitutet og Statens kulturråd at den kunstneriske friheten skal styrkes. Utspillet kommer etter mye kritikk for at målet om mangfold er blitt for sterkt vektlagt.

Les hele saken med abonnement