Kommentar

Er du kvinne og fortsatt orker å delta i Facebook-debattene, er du nå i mindretall

 • Joacim Lund
  Joacim Lund
  Kommentator

Du kan si hva du vil, så lenge du sier det samme som de andre.

Kommentar
Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

53 prosent av norske Facebook-brukere avstår fra å debattere på Facebook på grunn av den negative tonen i debatten. Det er et av funnene i en undersøkelse Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) presenterte på sin årskonferanse i går. Et annet funn: Klart flest kvinner trekker seg.

Stemmer det, betyr det at det er så som så med den reelle ytringsfriheten her i landet. Spørsmålet er om det er mulig å gjøre noe med det.

Les også

En av ti ytringer på NRK og TV 2s Facebook-sider er hatefull

Mindre alvorlig kan være alvorlig nok

En undersøkelse ombudet selv har gjort tar for seg omfanget og karakteren av såkalt hatefulle ytringer i den redigerte offentlige debatten på Facebook-sidene til NRK Nyheter og TV 2 Nyhetene. Litt forenklet er hatefulle ytringer i denne undersøkelsen nokså bredt definert som nedverdigende, stigmatiserende, trakasserende eller truende ytringer som rammer individets eller en gruppes verdighet.

De aller fleste hatefulle ytringene undersøkelsen har fanget opp havner i den minst alvorlige kategorien, altså stigmatiserende og nedsettende kommentarer. Men går vi til forskningen, ser vi at minst alvorlig kan være alvorlig nok.

I sommer publiserte Institutt for samfunnsforskning rapporten Offentlighetens grenser, der de ser på ytringsfrihetens kår her i landet. De skiller tydeligere mellom de negative opplevelsene man som enkeltpersoner ofte opplever når man deltar i den offentlige debatten, og det konformitetspresset man kan oppleve hvis man mener noe annet enn flertallet i sitt eget miljø – i politikken, på jobben, i vennekretsen. Denne rapporten viser at det slett ikke er bare de ekstreme ytringene eller holdningene som er problemet: «Fellesskapene vi alle inngår i bidrar også til å holde bestemte stemmer og synspunkter nede. Truslene mot en fungerende offentlighet kan med andre ord også lokaliseres i vår egen midte,» skriver forskerne. Er du ikke med, er du mot, og er du mot, er du ute.

Frykten for det gjør at mange heller lar være å si noe i det hele tatt.

Innvandring, religion og kjønn

I LDO-undersøkelsen er hatet sortert på nyhetstemaer. Er du på Facebook, kommer det antakelig ikke som noen overraskelse at det er saker innenfor disse temaene som vekker det største engasjementet:

 1. Integrering
 2. Religion og tro
 3. Flyktninger/migrasjon/asyl
 4. Terror
 5. Likestilling

På disse områdene ligger debattantene gjerne i skyttergravene og skyter mellomdistanseraketter mot hverandre. Frontene er harde og steile, og få ser ut til å være interessert i å utforske landskapet mellom. Forståelig nok. Blir de ikke latterliggjort av fienden, blir de utstøtt av sine egne. Da blir det enklest å sensurere seg selv.

Pust rolig, tell til hundre

Det er ikke et problem at ikke alle deltar i debatten. Mange synes det er helt ok å se på at andre diskuterer. Det kan heller ikke være et mål at debattene skal være så forsiktige at ingen føler seg støtt. Men om halvparten av befolkningen kvier seg for å delta på det som nå kanskje er landets viktigste debattarena, av en høyst rasjonell frykt for å bli ydmyket eller utstøtt, blir det straks verre. Da har vi ikke lenger en fungerende offentlighet.

Noen opplagt løsning på dette finnes ikke. Det mest naturlige ville kanskje vært om Facebook modererte sine egne sider, men det kommer ikke til å skje. Mediene, som denne undersøkelsen fokuserer på, kan selvsagt bli enda flinkere til å moderere sine egne Facebook-sider, uten at det vil hjelpe det dugg på debattene på resten av Facebook. Politiet og rettsvesenet vil antakelig heller ikke i fremtiden ha kapasitet til å straffeforfølge alle overtramp. Nye lover er sannsynligvis heller ikke veien å gå. Da står vi igjen med det mest opplagte: Å gjøre hver enkelt ansvarlig for ytringene sine.

Si ifra når noen går over streken. Tål at folk i familien, på jobben eller andre miljøer du beveger deg i ønsker å diskutere det «alle» mener. Og tell til hundre.

Neste gang du blir så sint i en Facebook-debatt at du får lyst til å bli nedlatende, latterliggjøre og ydmyke personer eller grupper, kan det jo være greit å ha i bakhodet at du begrenser ytringsfriheten, og at det er en dypt udemokratisk handling. Da tar du i det minste et opplyst valg.

Les mer om

 1. Kommentar Joacim Lund
 2. Likestillings- og diskrimineringsombudet
 3. Sosiale medier
 4. Debatt
 5. Demokrati
 6. Facebook
 7. Joacim Lund