Kommentar

Gjermund Cappelen får samme spørsmål som i tingretten. Er det nødvendig?

  • Inge D. Hanssen
    Inge D. Hanssen
    Rettskommentator
Gjermund Cappelen skal få utmålt sin straff av Borgarting lagmannsrett.

Med to aktorater er det lett å tråkke i hverandres bed.

Gjermund Cappelen har godtatt dommen fra Oslo tingrett, med unntak av straffeutmålingen.

Derfor skal lagmannsretten kun ta stilling til hvilken straff hasjbaronen skal ha. Skyldspørsmålet for hans del ble avgjort i tingretten.

Les hele saken med abonnement