Journalistikk i usikkerhetens tid | Harald Stanghelle

Når krisen rammer, er journalister som folk flest. Nesten.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Det er en tid for alt. Og dette er tiden for å mobilisere det beste i journalistikkens vesen. Det er mer krevende enn vi tror. Også fordi mediefolk har en dobbeltrolle i krisetider.

Vi liker å se oss som uavhengige journalister, men er også borgere i et rammet samfunn. Vi er formidlere, observatører og kritikere. Samtidig er vi på lik linje med andre nordmenn ofre for den naturkatastrofen som nå utspiller seg i sakte film.

Les hele saken med abonnement