Koronakrisen har illustrert hvor avgjørende næringslivet er for Norge. Sammen med E24 vil vi fortelle mer om det. | Trine Eilertsen

Fredag var Aftenposten/E24 på Nordox-fabrikken på Helsfyr i Oslo, hvor vi møtte Krzyztof Miszczuk, som lager kobbertråd til en munnbindprodusent i Israel.

Nå utvider vi vårt tilbud av økonomi- og næringslivsnyheter.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.
Trine Eilertsen, sjefredaktør i Aftenposten

Jeg vedgår det gjerne: Dette har jeg sett frem til lenge.

For det er med stor glede at vi nå, etter noen prøveuker, lanserer samarbeidet mellom Aftenposten og økonominettstedet E24. Sammen med Stavanger Aftenblad, Bergens Tidende og VG skal vi være med på et kjempeløft av økonomi- og næringslivsjournalistikken.

Uten næringslivet rakner Norge

Hvor langt ned skal norsk økonomi før pilene peker oppover igjen etter koronakrisen? Hvilke bransjer rammes hardest? Hva vil den økonomiske krisen bety av muligheter og begrensninger for generasjoner som kommer etter oss?

Sammenhengen mellom økonomi, næringsliv og samfunnet for øvrig er ekstremt tydelig under en krise som den vi står i nå. Når tidene er bedre, glemmer vi den kanskje lettere. Men:

Uten et velfungerende næringsliv mangler vi arbeidsplasser. Som gjør at vi mangler personer med inntekt og mennesker som kan handle varer og tjenester. Uten dem som som handler varer og tjenester, taper vi enda flere arbeidsplasser.

CEO og co-founder i Maritime Optima, Kristin Omholt-Jensen. Maritime Optima er den første bedriften som får smb-krisetilskudd fra Innovasjon Norge. Aftenposten/E24 møtte dem sist uke.

Og uten alle disse arbeidsplassene og varekjøpene mangler vi skatteinntekter til staten. Inntekter som vi bruker til å finansiere samfunnet som vi kjenner det.

Det sier seg selv at dette feltet fortjener grundig journalistisk dekning. Det er vesentlig å skjønne hvordan og hvor verdiene skapes, og hvordan nærings- og arbeidsliv endrer seg. Dessuten er næringslivet en arena der det utøves makt gjennom at store ressurser tidvis konsentreres på få hender, eller gjennom at mange menneskers levebrød påvirkes av beslutninger som noen få mennesker tar.

Mye mer næringslivsjournalistikk

E24 er allerede Norges største økonomi- og næringslivsnettsted målt i antall brukere. Sammen skal vi nå ta journalistikken et steg videre og tilby blant andre Aftenpostens abonnenter mer av både den løpende og den dyptpløyende økonomijournalistikken.

I tillegg til at vi alle bemanner opp økonomiredaksjonene, får leserne tilgang til olje- og energijournalistikken fra Stavanger Aftenblad og Bergens Tidendes satsing på nyheter fra næringslivet langs kysten. Børskommentarer og en god miks av løpende saker og dypdykk i selskaper og næringer hører med.

Slik ser det ut på forsiden av aftenposten.no når du møter en E24-sak.

En del av Aftenpostens journalistikk er forbeholdt abonnenter. Slik er det i E24 også. Papirabonnentene våre får E24- innhold og -tilgang inkludert i dagens abonnement.

Størst utbytte får leserne som går inn i E24s digitale univers, men vi øker også andelen økonomisaker i papiravisen som følge av samarbeidet. For rene digitalabonnenter blir E24-tilgang et ekstra gode for dem som velger premiumabonnement.

Koronakrisen har illustrert hvor viktig næringsliv er for Norge. Den har bekreftet hvor avgjørende økonomiforståelse er for å skjønne mekanismene i samfunnet vårt. Det gjelder også når krisen en dag er over.

De neste ukene og månedene blir det avgjørende å følge med på hvordan næringslivet reiser seg igjen, hvor de nye arbeidsplassene kommer, og hvordan tilgangen blir på kapital og investorer.

Vi håper så mange som mulig vil ta turen inn i vårt økonomiunivers E24. Velkommen skal dere være!