Tysk torpedo mot EUs domstol | Nils Morten Udgaard

  • Nils Morten Udgaard

Tysklands forfatningsdomstol har utløst en farlig konflikt i EU.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Millioner av tyske småspareres misnøye med eurovalutaens rekordlave renter er løftet opp på høyeste politiske nivå etter at Tysklands forfatningsdomstol i forrige uke erklærte at Den europeiske sentralbank (ESB) hadde brutt sine egne spilleregler.

Dette er en «farlig» konflikt, var reaksjonen i tyske medier. Forbundskansler Angela Merkel har omtalt striden som «vanskelig». Forfatningsdomstolen avviste ganske kontant en kjennelse fra EUs domstol i Luxembourg om at ESBs store oppkjøp av statsobligasjoner i eurolandene ligger innenfor bankens fullmakter.

Les hele saken med abonnement