Kommentar

Vi bør ikke bytte ut det økonomiske systemet. Vi bør forbedre det. | Kristin Clemet

En velfungerende markedsøkonomi slik vi har i Norge, er et fellesgode som er gull verdt.

At økonomien er «fri», betyr ikke minst mulig reguleringer – det betyr best mulig reguleringer, skriver Kristin Clemet.
  • Kristin Clemet
    Leder i tankesmien Civita

Med jevne mellomrom dukker det opp krav om at vi skal skifte ut vårt økonomiske system. 75 personer har nylig undertegnet et opprop som krever at dette blir tema før valget i 2021.

De som har undertegnet oppropet, innrømmer at de ikke vet hvordan et nytt økonomisk system skal se ut. De vil bare bort fra et system som er basert på økonomisk vekst og «profittmaksimering som drivkraft», og som «styrer oss mot stupet». De ønsker «en betraktelig reduksjon i vårt forbruk», noe de tror vil gi oss økt livskvalitet.

Les hele saken med abonnement