Det koster å være rettsstat | Therese Sollien

Mulla Krekar er tilbake i rettsapparatet.

Med rettssikkerhet følger mulla Krekar med på lasset.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Advokat Brynjar Meling sier at mulla Krekar ser på seg selv som en politisk fange.

Det er jo også en måte å se det på. Najmuddin Faraj Ahmad, som han egentlig heter, ble født i en landsby i det nordøstlige Irak, nær grensen til Iran. Han studerte arabisk og naturfag som ung og ble med i en marxistisk studentorganisasjon.

Les hele saken med abonnement