Ulven skal kjeppjages fra politikken | Halvor Hegtun

Asylsaker og ulvesaker er det utriveligste man kan holde på med i politikk. Løsningen er å skyve det over til en nemnd.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Er du en fremgangsrik og tykkhudet jurist med særlig interesse for ubehagelige brev og telefonsamtaler? Da kan sjefsjobben i den nye rovviltklagenemnda være midt i blinken for deg.

Søkere til stillingen bør ikke selv ha sterke meninger om ulv, jerv, bjørn, gaupe eller sau. Tvert imot må nemndlederen vise evne til å uttrykke seg saklig, tørt og lidenskapsløst om disse dyreartene, ikke minst når sakens parter har lyst til å gå i strupen på hverandre.

Les hele saken med abonnement