Den lille piken med elavgiften

Når det er vanlige folks tur, havner uvanlige folk fort i andre rekke.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Hva er «målretting»? Og hvem er «vanlige folk»?

Torsdag er det finansdebatt i Stortinget. Rammene for statsbudsjettet skal vedtas. I diskusjonen om statsbudsjettet seilte semantikken opp som hovedsak i høst. For hva betyr ordene?

Les hele saken med abonnement