Forskere kan gjerne stemme Rødt, hvis de er modige nok

Yvonne Hirdman er sosialist og feminist. Hun nærmer seg 80 år og har gitt verdifulle bidrag til samfunnsforskningen i Sverige, skriver Kristin Clemet.

Yvonne Hirdman er blitt kalt «den røde professoren». Men hun turte å analysere og stille kritiske spørsmål «fra høyre».

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

«Nå møter jeg mine egne forskningsfunn i døra», skrev Kjersti Thorbjørnsrud i Morgenbladet forleden.

Som ledd i en studie om ytringskultur i akademia har hun undersøkt norske forskeres politiske ståsted.

Les hele saken med abonnement