Kina går India på nervene | Per Kristian Haugen

  • Per Kristian Haugen

Det er dimensjoner over stormaktsspillet som foregår i Sør-Asia. Kina knytter stadig tettere bånd til Pakistan. India svarer med å nærme seg USA.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Kina tar stadig større plass i verden. Det er flere tiår siden sist landet hadde en leder med større autoritet enn president Xi Jinping.

Kina konkurrerer med USA om førsteplassen blant verdens økonomiske tungvektere. Ennå står ikke den militære og politiske tyngden helt i forhold, men det kommer neppe til å vare lenge.

Les hele saken med abonnement