Kirken sitter fast i homostrid

Det ser ikke ut til at høstens kirkevalg vil handle om kirkens nye problemer.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

I 2017 vedtok Den norske kirke en vigselsliturgi for likekjønnede par. Det var det endelige gjennomslaget i en lang og hard kamp.

Siden har homofile par giftet seg ved alteret. Både i Kirkerådet og i bispekollegiet er et klart flertall for likebehandlingen.

Les hele saken med abonnement