Kommentar

Forsvarsadvokaten frifinnes, men dommerne mener han har opptrådt uryddig og lite tillitvekkende

Forsvarsadvokat Abdelilah Saeme frifinnes. Han må likevel tåle sterk kritikk fra tingretten.

  • Inge D. Hanssen (rettskommentator)
    Inge D. Hanssen (rettskommentator)

Påtalemyndigheten mente at advokat Abdelilah Saeme måtte sone ti måneder i fengsel for grov korrupsjon og grovt bedrageri, men dommer Kim Heger og hans to meddommere i Oslo tingrett kom enstemmig til at bevisene ikke holder til domfellelse.

De samme dommerne konkluderer likevel med at advokaten har gjort seg skyldig i kritikkverdig håndtering av klientmidler, og at han i beste fall opptrådt på en uryddig og lite tillitvekkende måte som advokat.

Les hele saken med abonnement