Strømsjefen Raymond Johansen | Trine Eilertsen

  • Trine Eilertsen
Raymond Johansen (Ap) forteller om Hafslund-transaksjonen som en finansiell investering.

Det er ikke gitt at strømledninger er den beste investeringen Oslos innbyggere kan være med på.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Hafslund-nyheten onsdag kan leses på flere måter: Enten har Oslo kommune gjennomført et oppkjøp som sikrer arvesølvet (kraftproduksjonen) på kommunale hender, med alt det fører med seg av mulige inntekter, verdistigning og -fall. Eller den kan leses som en ren restrukturering og oppsplitting, der finske Fortum og kommunen har byttet en del aksjer og eiendeler på en måte som gagner alle. Det er mest det siste.

De politiske reaksjonene tilsier at transaksjonen ikke er spesielt kontroversiell. Det kommer blant annet av at Høyre og Frp prøvde å selge Hafslund i 2003 og 2004. Første gangen stoppet det fordi budet var for lavt, andre gangen fordi KrF sa nei. Dessuten er ikke transaksjonen en ren rekommunaliseringshistorie, noe som ville utløst alarmklokker både her og der - og feiring andre steder.

Les hele saken med abonnement