Kommentar

Tvilen øker om Grønland-skyting | Per Anders Madsen

 • Per Anders Madsen
  Redaktør

PerAndersMadsen-wxrMsmIm6P.jpg Signe Dons

Åpenhet øker tilliten til politiet, men ikke hvis den underordnes et behov for å rettferdiggjøre egen handlemåte.

Kommentar
Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Først opplyste politiet at patruljen skjøt kvinnen for å avverge drapsforsøk på en åtteåring. Nå er situasjonsbeskrivelsen endret. Kvinnen ble skutt fordi hun «agerte» mot politiet.

Har det noen betydning at forklaringen justeres på denne måten? Utvilsomt.

Les om den siste nyhetsutviklingen her:

Les også

Politiskytingen på Grønland: Skjøt fordi de mente kvinnen (39) «agerte mot politiet»

Uoversiktlig situasjon

La gå at episoden i bakgården på Grønland var «sammenhengende», slik politiadvokat Lars Reinholdt Østbye ved Follo politidistrikt understreker overfor Aftenposten. Alt gikk dessuten raskt for seg. Etter noen sekunder skal det hele ha vært over.

Det er ikke vanskelig å forstå at politipatruljen sto oppe i en krevende og uoversiktlig situasjon. Et barn var involvert. Kvinnen åpenbart utagerende. Med kniv i hånden.

Høy terskel

Likevel er det viktig å fastholde hvor høy terskel politiet skal ha for bruk av skytevåpen. Å løsne skudd er det alvorligste maktmidlet politiet rår over. Politilovens paragraf seks om politiets maktbruk innebærer at bruk av skytevåpen må være nødvendig, forsvarlig og forholdsmessig. Skadevirkningen skal begrenses mest mulig.

«Nødvendig, forsvarlig og forholdsmessig» — relatert til hva?

Dette spørsmålet må nå stilles på nytt, etter Follo-politiets justering av det trusselbildet politipatruljen var konfrontert med.

Én ting er å løsne skudd for å avverge at et forsvarsløst barn blir hugget med kniv. Noe ganske annet er det hvis politiet skjøt for å hindre at de selv, en bevæpnet politipatrulje på fire personer, ble angrepet, slik den nye forklaringen kan tyde på.

 • Spørsmålet om politibevæpning kan ikke avgjøres ut fra enkeltsaker. Denne kommentaren skrev jeg da bevæpningen ble forlenget til 10. desember:
Les også

Politibevæpningen står ustøtt

Gir sterke føringer

Oslo-politiets operasjonssentral var raskt ute med en Twitter-melding umiddelbart etter hendelsen. Meldingen etterlot ingen tvil om at politiet skjøt for å hindre at åtteåringen ble knivhugget.

En slik melding fra politiets side gir sterke føringer for hvordan hendelsen oppfattes og diskuteres i offentligheten. 25. september uttalte Oslos politimester Hans Sverre Sjøvold til Dagsrevyen at han anser skytingen "for å være en lovlig tjenestehandling." Dermed la han stor tyngde til én — for politiet svært fordelaktig - oppfatning av det som skjedde.

Kommer tilbake som en bumerang

Åpenhet fra politiets side er viktig for tilliten. Det er ikke vanskelig å se politiets behov for å kommunisere rundt en så dramatisk hendelse som den som skjedde på Grønland 18. september.

Men åpenheten kommer tilbake som en bumerang dersom den underordnes et behov for å rettferdiggjøre og forsvare politiets egen handlemåte. Da er åpenheten ikke reell.

Det er dette det har vært mistanke om i denne saken. Tvilen forsterkes av at politiet nå, etter snart halvannen måneds etterforskning, ser seg nødt til å justere sin tidligere fremstilling.

 1. Les også

  Åtte av tyve politivådeskudd ikke rapportert

Les mer om

 1. Kultur
 2. Politiet

Relevante artikler

 1. OSLOBY

  Spesialenheten har avhørt 14 vitner etter politiskytingen på Grønland

 2. OSLOBY

  Riksadvokaten mener politibetjenten som skjøt kvinne på Grønland, handlet lovlig

 3. NORGE

  Fire døde etter å ha blitt skutt av politiet siden 2002, 18 er blitt skadet.

 4. NORGE

  Henlegger saken mot kvinne som ble skutt av politiet

 5. NORGE

  Begge foreldrene og fire andre slektninger siktet for drapsforsøk på kvinne (18)

 6. NORGE

  To politimenn mistenkt for grov kroppsskade etter skyting på Dale