Herman Kahan er død: «Han overlevde holocaust og ble toleransens fanebærer i en konfronterende tid»

Nå er ikke lenger Herman Kahan blant oss. 93 år ble han. Et lite under i seg selv for et menneske med hans livsskjebne, skriver Harald Stanghelle.

Hans livsskjebne kan brukes som et lysende eksempel på at det meste er mulig.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

For Herman Kahan var født som rabbinersønn i landsbyen Sighet i Romania. Og det var først etter det store europeiske ragnarok han gjorde nordmann av seg.

Her hos oss var han en jødisk innvandrer som ble bedriftsgründer og familieoverhode. Han sto frem som en toleransekjempe som i 2013 ble hedret som St. Olavs-kommandør for dette. Og han var det fortellende tidsvitne som satte dype spor i dem som lyttet til ham.

Les hele saken med abonnement