Den israelske seierherren | Harald Stanghelle

Benjamin Netanyahu er den suverene vinneren i israelsk politikk. Selv om han taper mandagens valg.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Det er nokså unikt for et demokrati å gå til valg for tredje gang på under et år slik Israel gjør i dag. Etter valgene 9. april og 17. september i fjor har hverken sittende statsminister Benjamin Netanyahu eller hans utfordrer, Benny Gantz, klart å etablere flertall i nasjonalforsamlingen Knesset.

Det er slett ikke sikkert at en tredje valgrunde løser problemet. Til det er konfliktlinjene i israelsk politikk for mange og sammensatte.

Les hele saken med abonnement