Kommentar

Renteoppgangen er skremmende, men riktig | Elisabeth Holvik

 • Elisabeth Holvik
  Elisabeth Holvik
  Sjeføkonom, Sparebank1

Når rentene i obligasjonsmarkedet i USA stiger, vil det etter hvert gi høyere renter i Norge, uavhengig av hva Norges Bank gjør med styringsrenten, skriver artikkelforfatteren. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Det var høyere renter på obligasjoner som førte til det kraftige børsfallet i forrige uke.

Kommentar
Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

«Før ønsket jeg å bli gjenfødt som president, men nå vil jeg heller bli gjenfødt som obligasjonsmarkedet, det skremmer alle» sa Clintons rådgiver James Carville.

Og det var nettopp høyere renter på obligasjoner som førte til det kraftige børsfallet i forrige uke.

Det er mange grunner til at rentene stiger:

 • faren for økonomisk krise og fallende priser er borte
 • sterk vekst i USA gjør at sentralbanken setter opp renten
 • sentralbankene skal begynne å selge obligasjoner
 • skattereformen i USA vil øke statens lånebehov kraftig
 • svak dollar gjør det mindre attraktivt for utlendinger å låne penger til USA
 • fare for proteksjonisme kan gi høyere importpriser og behov for enda høyere renter.

Den viktigste grunnen til at obligasjonsrentene stiger er at veksten nå er så sterk at det er på tide å normalisere rentene. I årene etter krisen i 2008 har sentralbankene senket styringsrenten og presset obligasjonsrentene ned ved å kjøpe statsobligasjoner. Nå har sentralbanken begynt å sette rentene opp og selge obligasjoner. Og det skjer samtidig som staten må låne mer for å dekke et økende underskudd på statsbudsjettet.

Rentefall senker børsene: Kraftigste børsfall på Wall Street siden 2011

Obligasjonsrentens ankerfunksjon

Obligasjonsrentene i USA danner på mange måter et anker for alle beregninger i verdens finansmarkeder. Statsobligasjonsrenten er tradisjonelt blitt regnet som den risikofrie renten andre aktivaklasser blir målt mot, og særlig statsobligasjonsrenten med 10 års løpetid har en slik ankerfunksjon.

Denne renten har allerede doblet seg siden sommeren 2016. Det er altså allerede blitt etablert en ny trend, med stigende renter. Når stadig ny informasjon bekrefter at det er riktig av sentralbanken å heve rentene, opplever vi en selvforsterkende trend der rentene stiger på forventninger.

«Trenden er din venn»

Det er to klisjeer som alle som investerer lærer seg fort, og det er at «trenden er din venn», og at aksjemarkedet beveger seg på forventninger om fremtiden. Forventningene i markedet er nå at rentene på obligasjoner er på vei opp. Det får betydning for aksjemarkedet og for det norske rentemarkedet.

I Norge må banker låne i det globale obligasjonsmarkedet. Så når rentene i obligasjonsmarkedet i USA stiger, vil det etter hvert gi høyere renter i Norge, uavhengig av hva Norges Bank gjør med styringsrenten. Vi importerer i økende grad rentenivået fra utlandet, i og med at vi ikke greier å dekke opp lånebehovet innenlandsk ved innenlandsk sparing. Oljefondet investerer som kjent kun i utlandet.

En skremmende tanke for investorer

Mange investorer har i årene etter 2008 blitt fristet til å invester i aksjer siden rentene var så lave. Når de nå kan investere i obligasjoner med en årlig rente på rundt tre prosent, vil en del velge å flytte pengene ut av aksjer og inn i obligasjoner.

Raskt stigende obligasjonsrenter har tidligere ført til store fall i aksjemarkedene. Om det skjer denne gang, er umulig å vite. Det jeg vet, er at investorers blikk er stivt rettet mot obligasjonsmarkedet i USA.

Aldri har sentralbankene presset obligasjonsrentene så lavt som de gjorde etter 2008, og dermed er aksjeverdiene nå svært høye. Nå skal sentralbankene gradvis heve både styringsrenten og justere opp obligasjonsrentene, akkurat når lånebehovet øker kraftig. For investorer er stigende renter og økende lånebehov i USA en skremmende tanke.

Signert: Elisabeth Holvik, Erling Røed Larsen, Helle Stensbak og Arne Jon Isachsen skriver hver uke om økonomi i denne spalten.

Her kan du lese mer om børsfallet:

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

 1. Norges Bank
 2. Lån
 3. Økonomi
 4. USA
 5. Aksjer
 6. Børs og marked