Kommentar

Digital makt i dette rom | Joacim Lund

 • Joacim Lund
  Joacim Lund
  kommentator

Digitaliseringen av Norge må lykkes dersom vi skal ha noe håp om å opprettholde nivået på velferdstjenestene. Oppnevnelsen av Nikolai Astrup (H) som digitaliseringsminister er et skritt i riktig retning. Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Bare le, dere. Oppnevnelsen av en digitaliseringsminister er et utslag av ekte intelligens.

Kommentar
Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

«Vi vet ikke alt om hvordan vi vil bruke kunstig intelligens for å løse viktige oppgaver fremover, men vi vet at det vil få stor betydning.»

Slik åpnet statssekretær Paul Chaffey en kronikk i Computerworld på slutten av fjoråret. Da var han statssekretær for kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland. Denne uken ble han statssekretær for den blodferske digitaliseringsministeren Nikolai Astrup (H).

Chaffeys sitat fra Computerworld er ingen overdrivelse. Jeg vil heller kalle det en selvfølgelighet. Men etter de siste dagenes harselering med Astrups digitaliseringsministerium i sosiale medier kan sitatet fungere som en påminnelse om hvorfor det er en god idé å samle digital makt og ansvar på færre hender.

Digitalisering snur verden på hodet

Utviklingen styres alltid av nøkkelteknologier. De siste ti årene har sensorer, mobilteknologi, tingenes internett, geolokasjon og bioteknologi vært noen av disse nøkkelteknologiene. Ulike kombinasjoner av disse teknologiene har gitt store fremskritt innenfor helse, transport, energi og mye annet, og digitalisering har endret premissene for de fleste bransjer og næringer på måter ingen av oss klarte å forutse for bare noen få år siden.

Det er vanskelig å spå hvordan teknologiske endringer vil påvirke samfunnet. Men å følge med på nøkkelteknologiene er en god idé – og langt mer treffsikkert enn å stirre i kaffegruten.

Kunstig intelligens er en av de viktigste nøkkelteknologiene nå. Det mener EU, alle klodens stormakter og alle andre makter for den saks skyld. En solid, nasjonal strategi for kunstig intelligens er viktig for næringsliv, forskning, samfunnssikkerhet, transport, helse, forsvar og bokstavelig talt alt annet i alle land.

Men Norge har ingen plan for hvordan det skal håndteres.

«At «alle» andre har en slik plan, betyr ikke at Norge må gjøre det samme», mente statsminister Erna Solberg i september. Jeg håper digitaliseringen av Astrup betyr at hun har ombestemt seg.

Stormaktene har tatt ledelsen

«Den som tar ledelsen på dette feltet, tar ledelsen over verden», sa Putin da han for et par år siden lanserte en storstilt plan som skal sørge for at 30 prosent av Russlands militære slagkraft utgjøres av fjernstyrt og selvstyrende robotteknologi innen 2030.

EU har bedt alle medlemslandene lage strategier for investeringer i kunstig intelligens i løpet av våren. Sverige, Finland, Storbritannia og Frankrike har sine nasjonale strategier. Kina også, selvsagt, de følger nå en nasjonal strategi som president Xi Jinping mener vil gi Kina følgende gevinster i løpet av de neste ti årene:

 1. En lederposisjon innen forskning
 2. Etablering av inntektsbringende og strategisk viktig industri
 3. Tilgang til viktige varer og tjenester

Norge kan ikke slå Kina, Russland og USA i det teknologiske kappløpet. Men Xis liste over potensielle gevinster gjelder også for Norge. Det store spørsmålet er hvordan en skal realisere dem.

Svarer på et behov

I stortingsmeldingen Digital agenda for Norge var det tre ting som ble spesielt vektlagt: behovet for digitalisering av offentlig sektor, muligheter for økt produktivitet og lønnsomhet i næringslivet og behovet for investeringer i digital infrastruktur.

I dag er ansvaret for disse områdene fragmentert og fremdriften tilsvarende langsom. Tanken med å oppnevne Astrup som digitaliseringsminister i Kommunal- og moderniseringsdepartementet er å samle det. Å ha én person ved bordet i regjeringsmøtene som har ansvaret for sorteringsjobben.

Allerede nå er Nasjonal kommunikasjonsmyndighet besluttet overført til digitaliseringsministeren. Altinn skal over fra Næringsdepartementet. Direktoratet for forvaltning og IKT – som samarbeider tett med Nasjonal sikkerhetsmyndighet – ligger under Astrup. Og sikkert mer med tid og stunder.

Det gjør det enklere å ta det ansvaret som hittil har vært nærmest pulverisert.

«Tenke sjæl»

Én ting har i alle fall statsminister Solberg vært tydelig på: Digitaliseringen av Norge lykkes dersom vi skal ha noe håp om å opprettholde det nivået på velferdstjenestene som nordmenn har vent seg til. Oppnevnelsen av Astrup som digitaliseringsminister er nok heller et resultat av dét enn en desperat handling for å skvise inn enda flere statsråder i en allerede overfylt regjering.

Som Chaffey sier: Vi vet ikke alt om hvordan vi vil bruke kunstig intelligens for å løse viktige oppgaver fremover.

Til gjengjeld viser oppnevnelsen av en digitaliseringsminister at en kan komme et stykke på vei med å bruke hodet.

 1. Les også

  Her er den nye regjeringen

Les mer om

 1. Kommentar Joacim Lund
 2. Nikolai Astrup
 3. Politikk
 4. Kunstig intelligens
 5. Computerworld
 6. Digitalisering
 7. Næringsliv