Som man roper i innvandringsskogen, får man svar | Andreas Slettholm

Det er rart dersom de 69 prosentene som svarer at «innvandrere flest beriker det kulturelle livet i Norge», tenker på svensker, skriver vår kommentator. Her fra en markering i oktober i år mot utsendelser til Afghanistan.

Hvorfor er vi så negative til muslimer når vi er så positive til innvandrere?

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Hvis noen, for eksempel Statistisk Sentralbyrå, hadde bedt meg tenke på en typisk innvandrer, ville jeg sannsynligvis forestilt meg en ikke-vestlig en.

Jeg vet jo at polakker er Norges største innvandrergruppe og at den europeiske arbeidsinnvandringen høy. Men det er ikke den som preger den innvandringsdebatten.

Les hele saken med abonnement