Thorleif Engers frifinnelse viser at Økokrim var overmodig

  • Ola Storeng
Påtalemyndighetens team i retten fredag: Fra venstre statsadvokat Helen Bærum Hansen, førstestatsadvokat Bård Thoresen og førstestatsadvokat Marianne Djupesland.

Et medlem av konsernledelsen i et stort norsk selskap er funnet skyldig i korrupsjon – og tre andre er frifunnet. Begge deler er like viktig.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Enhver sak har to sider.

Sjelden er det så sant som i korrupsjonssaken mot fire tidligere ledere i Yara – hvorav tre nå er frikjent med endelig virkning.

Les hele saken med abonnement